Pendaftaran Ekspres Restoran

Untuk pendaftaran ekspres restoran, lengkapkan borang di bawah dan ahli pasukan akan menghubungi anda untuk membincangkan proses orientasi.

Maklumat Kedai


Maklumat Perhubungan


Maklumat Perkhidmatan


Sila ambil perhatian bahawa kami tidak menyediakan pemandu penghantaran, hanya pilih Penghantaran jika anda mempunyai pemandu anda sendiri.

Bersetuju dengan yang berikut


Perakuan


  • Saya mengaku maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan tepat dan saya dibenarkan untuk membuat perakuan ini.
  • Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan bersetuu dengan Perjanjian Perkhidmatan. Perjanjian Perkhidmatan.
Privasi: Untuk maklumat penting tentang privasi anda lihat Dasar Privasi Dasar Privasi